Regulamin

REGULAMIN

Gospodarstwa Agroturystycznego „Leśny Dworek”

 

 • Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu,
  a kończy się o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu.
 • Dostęp do zarezerwowanego pokoju przed rozpoczęciem doby noclegowej jest możliwy tylko w przypadku gdy został on już przygotowany na przyjęcie Gości.
 • Przedłużenie pobytu poza wskazany w rezerwacji termin Gość powinien zgłosić właścicielowi najpóźniej do godziny 9:00 w dniu, w którym upływa termin najmu pokoju. „Leśny Dworek” może odmówić przedłużenia pobytu w przypadku Gości nie stosujących się do niniejszego regulaminu lub w przypadku braku dostępności.
 • W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż uprzednio zarezerwowany pobyt, należność nie ulega zmianie i nie podlega zwrotowi.
 • W dniu przyjazdu Gość jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu tożsamości ze zdjęciem, celem dokonania zakwaterowania (ust. Z  04.1974 r. o ewidencji  ludności i dowodach osobistych Dz. U. z 2001 nr 87 poz. 960). Osobom postronnym nie udzielamy żadnych  informacji o danych osobowych Gości przebywających w „Leśnym Dworku”, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 • Gość nie może użyczać wynajmowanego przez siebie pokoju osobom niezakwaterowanym w „Leśnym Dworku”
 • Osoby niezakwaterowane w „Leśnym Dworku”, mogą przebywać w pokoju gościa do godz. 21:00.
 • Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godz. 7:00 rano.
 • Palić można jedynie za zewnątrz, w wyznaczonych miejscach. Koszt oddymiania budynku wynosi  500 zł.
 • Podczas pobytu Gościa pokoje nie są udostępniane osobą trzecim.
 • Osoby sprzątające serwisują budynek przy pobytach dłuższych niż 7 dni jedynie pod nieobecność Gości. Wtedy na życzenie Gości obowiązuje także wymiana pościeli i ręczników.
 • Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody – uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia lub urządzeń technicznych
  ( w tym również zagubienie kluczy) powstałe z jego winy lub osób go odwiedzających.
 • Parking niestrzeżony dla Gości „Leśnego Dworku”, udostępniany jest bezpłatnie.  Właściciel  terenu nie ponosi odpowiedzialności  za parkujące pojazdy ani za pozostawione w nich mienie.
 • Obsługa zobowiązana jest reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń  oraz porządku i czystości w „Leśnym Dworku”.
 • Regulamin „Leśny Dworek” Link otwiera się w nowym oknie podaje się do wiadomości poprzez umieszczenie go na stronie internetowej oraz w budynku.
 • Drewno na 1 ognisko koszt 60zł.

* Miejsce na grill i ognisko, tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem.

 • Zwierzęta w „Leśnym Dworku” akceptowane tylko po uprzednim uzgodnieniu z właścicielem.
 • Wędkowanie ryb w stawie po uprzednim uzgodnieniu z właścicielem.