Rezerwacje

REZERWACJE

w Gospodarstwie Agroturystycznym LEŚNY DWOREK

Uprzejmie informuję, że nasz Obiekt nie przyjmuję rezerwacji na imprezy okolicznościowe, wieczory panieńskie, czy kawalerskie.

1. Złożenie zapytania o rezerwację i rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.
2. Zapytania o rezerwację można składać osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. E-mail: biuro@dworekporeby.pl
3. Dostępność miejsc zostanie potwierdzona niezwłocznie przez właściciela Obiektu.
4. Złożenie rezerwacji i zawarcie umowy najmu uważa się za dokonane z chwilą odpowiednio, uznania rachunku bankowego Obiektu ,,LEŚNY DWOREK’’.
5. Złożenie zapytania o rezerwację i rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.
6. Zapytania o rezerwację można składać osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. E-mail: biuro@dworekporeby.pl
7. Dostępność miejsc zostanie potwierdzona niezwłocznie przez właściciela Obiektu.
8. Złożenie rezerwacji i zawarcie umowy najmu uważa się za dokonane z chwilą odpowiednio, uznania rachunku bankowego Obiektu ,,LEŚNY DWOREK’’.

Zasady dokonania wpłaty zadatku

Aby rezerwacja stała się rezerwacją gwarantowaną konieczne jest uiszczenie zadatku w wysokości co najmniej 50% ceny za cały rezerwowany pobyt. (tytuł przelewu: Zadatek za pobyt w Gospodarstwie Agroturystycznym ,,Leśny Dworek; Snochowice, ul. Poręby 1 , 26-070 Łopuszno. W tytule przelewu prosimy umieścić: imię i nazwisko, datę pobytu, nr pokoju).

Nr rachunku bankowego BANK PEKAO: 09 1240 4416 1111 0010 3988 7297

Wpłacony zadatek podlega regułom art. 394 kodeksu cywilnego, a więc w przypadku odwołania rezerwacji, albo nie stawienia się gości w umówionym terminie wpłacony zadatek ulega przepadkowi. Brak wpływu zadatku skutkuje anulowaniem rezerwacji. Pozostała część należności pobierana jest gotówką w dniu przyjazdu, w momencie zakwaterowania Gości. Właściciel obiektu jest uprawniony do weryfikacji wskazanych przy rejestracji danych oraz danych niezbędnych do zawarcia umowy przez porównanie ich z okazanym dokumentem stwierdzającym tożsamość. Brak zapłaty wskazanej kwoty zadatku w terminie uzgodnionym z właścicielem Obiektu, albo podanie danych
nieprawdziwych, uważa się za nienawiązanie umowy. Zmiana terminu rezerwacji jest możliwa po uprzedniej akceptacji właściciela Obiektu, przy uwzględnieniu wolnych miejsc. Najemca zobowiązuje się do zapłaty ceny za cały zarezerwowany okres pobytu w dniu rozpoczęcia pobytu, nawet jeżeli z przyczyn niezależnych od obiektu będzie zmuszony do skrócenia pobytu. Przez skrócenie pobytu rozumie się przyjazd później lub wyjazd wcześniej niż określono to w rezerwacji. Przyjazd po godzinie 22:00 wymaga wcześniejszego zgłoszenia telefonicznego pod numerem telefonu: 501-320-833 lub na adres „Leśny Dworek”.

E-mail: biuro@dworekporeby.pl

Niestawienie się gościa do godziny 22:00 dnia przyjazdu jest równoznaczne z rezygnacją pobytu, jeśli gość nie poinformował wcześniej Obiektu i jest równoznaczne z możliwością wynajęcia pokoju innemu gościowi. Dokonując rezerwacji klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych tylko i wyłącznie w celach marketingowych przez „Leśny Dworek” zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926 z późniejszymi zmianami). Cena nie zawiera ubezpieczenia.

Zapłata

1. Najemca jest zobowiązany do zapłaty ceny określonej zgodnie z obowiązującym w dniu złożenia zapytania o rezerwację Cennikiem/Ofertą.
2. Najemca jest zobowiązany do zapłaty pozostałej części ceny, za okres pobytu, gotówką w dniu przyjazdu.
3. Jeśli po dokonaniu oględzin pracownik obiektu stwierdza uszkodzenia lub zniszczenia w wynajętym Obiekcie/Pokoju, Obiekt ma prawo do obciążenia gościa opłatą za poniesione naprawy.
4. Brak zapłaty wskazanej kwoty zadatku w terminie uzgodnionym z pracownikiem Obiektu, albo podanie danych nieprawdziwych, uważa się za nienawiązanie umowy.
5. Zmiana terminu rezerwacji jest możliwa po uprzedniej akceptacji pracownika Obiektu, przy uwzględnieniu wolnych miejsc.
6. Najemca zobowiązuje się do zapłaty ceny za cały zarezerwowany okres pobytu w dniu rozpoczęcia pobytu, nawet jeżeli z przyczyn niezależnych od obiektu będzie zmuszony do skrócenia pobytu. Przez skrócenie pobytu rozumie się przyjazd później lub wyjazd wcześniej niż określono to w rezerwacji.
7. Przyjazd po godzinie 22:00 wymaga wcześniejszego zgłoszenia telefonicznego pod numerem telefonu: 501 320 833 lub na adres „Leśny Dworek”. E-mail: biuro@dworekporeby.pl
8. Niestawienie się gościa do godziny 22:00 dnia przyjazdu jest równoznaczne z rezygnacją pobytu, jeśli gość nie poinformował wcześniej Obiektu i jest równoznaczne z możliwością wynajęcia pokoju innemu gościowi.
9. Dokonując rezerwacji klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych tylko i wyłącznie w celach marketingowych przez „Leśny Dworek” zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926 z późniejszymi zmianami).
10. Cena nie zawiera ubezpieczenia.
11. Integralną część rezerwacji stanowi Regulamin.

 

Życzymy udanego i miłego wypoczynku !